רגליות הגבהה למזרן Numu

60

 

רגליות הגבהה למזרן Numu

מאפשרות הגבהת ראש התינוק לזווית אופטימאלית ושיפוע אחיד ובכך מקלות על נשימת התינוק בזמן צינון וליחה. 
שימוש ברגליות עשוי גם להקטין את תדירות הפליטות במקרה של ריפלוקס.

מאפשרות הגבהת ראש התינוק
לזווית אופטימלית ושיפוע אחיד
ובכך מקלות על נשימת התינוק בזמן צינון וליחה. 
שימוש ברגליות עשוי גם להקטין את תדירות הפליטות במקרה של ריפלוקס.